Инвест София е включена в годишния доклад “AI България 2022” като част от екосистемата, подкрепяща сектора у нас

X