Инвест София в подкрепа на нова инициатива в помощ на стартъпи, малък и среден бизнес

X