Профил на заетите лица и условията на труд в ИТ сектора в София
25.10.2017
Lufthansa-Technik-Sofia-expands-capacity
Lufthansa Technik инвестира 35 млн. евро, за да направи базата си в София най-голямата в Европа
05.11.2017

Инвестициите в ИТ сектора и тенденции за бъдещо развитие

Важността на ИТ сектора за инвестициите в София нараства значително през последните години. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се увеличават стабилно в периода между 2011 и 2015 г. Общият ръст при ПЧИ с натрупване в края на годината е 70%. В абсолютно изражение обемът им достига 261 милиона евро към края на 2015 г.

Делът на отрасъла в ПЧИ (с натрупване към края на годината) в общината като цяло е нараснал от 1,3% до 2,1%, а в ИКТ – от 5,9% на 15,2% за разглеждания период. Аналогичен ръст има и при разходите за дълготрайни материали активи (ДМА) – от 0,9% до 1,5% за София като цяло и от 14,4% до 17,6% в ИКТ отрасъла.

IT-Sector-Investments-Sofia-2017

Прегледът на състоянието на ИТ сектора в София дава всички основания за оптимизъм – почти всички разгледани по-горе показатели сочат, че през последните години развитието на отрасла е стабилно и няма изгледи положителната тенденция да се обърне в близко бъдеще. Най-видимата пречка пред него е все по-трудното намиране на подходящи кадри, особено за позициите, които изискват високи нива на умения и опит. През последните години този проблем е все по-осезаем за повечето сектори на икономиката. За разлика от повечето отрасли обаче, ИТ вече е демонстрирал възможността си да създава алтернативни възможности за образование на кадрите си.

Потенциален риск пред сектора е превръщането на отрасъла в „занаятчийски“- ориентиран предимно към вършене на рутинни дейности в рамките на големи международни фирми, вместо към създаването на иновативни продукти и услуги от местни стартъпи. Ако успее да се справи с тези заплахи обаче, няма изгледи софийският ИТ сектор в близко бъдеще да прекрати бързия си растеж и развитие.

Докладът „София – състояние и развитие на ИТ сектора“ съдържа данни за дела на ИТ сектора в икономиката на София, сегментация на сектора и демография на компаниите, профил на заетите, условията на труд и производителността, инвестициите в отрасъла и переспективите пред ИТ индустрията в столицата.

Пълният документ с подробни графики, анализ и заключения е публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

Към пълната версия.

X