Fin-Tech-Awards
Credissimo е единствената българска компания с номинация в престижния конкурс European FinTech Awards 2017
03.09.2017
Vayant-aquired-by-PROS
Авиоплатформата Vayant бе продадена за 35 млн. долара
03.09.2017

Инвестициите в бизнес имоти у нас с най-голям ръст за ЦИЕ, пазарът на офис площи продължава да е динамичен

Office-Space-Market

Консултантската компания Colliers публикува анализ на пазара на бизнес имоти в Централна и Източна Европа за първото шестмесечие на 2017 г., според който България е най-бързо растящият пазар. Анализът отчита ръст от 213% на годишна база в обема на инвестициите у нас през второто тримесечие. Това е най-силният растеж от пазарите в ЦИЕ при така или иначе исторически ръст в инвестициите за целия регион – със 17% за периода до 5,4 млрд. евро.

След България, вторият най-бързо растящ пазар на бизнес имоти е Румъния с увеличение от 155%, трета е Чехия – с 114%. Очакванията на експертите са, ако до края на годината темповете се задържат, обемите за 2017 да достигнат нов рекорд, след като през миналата година бяха отчетени рекордните 12,2 млрд. евро.

Като абсолютна стойност размерът на инвестициите в бизнес имоти е най-голям в Чехия – около 2,159 млрд. евро. С това досегашният лидер Полша остава на второ място с 1,520 млрд. евро. България тук е на края на класацията с 390 млн. евро.

Другите заключения от доклада:

  • Най-бързо в ЦИЕ нарастват инвестициите в търговски площи и хотели
  • Водещ е сегментът на търговските площи, който отчита почти 2,6 млрд. евро вложения за първото полугодие, в сравнение с 3,7 млрд. евро за цялата 2016 г.
  • Инвестициите в хотели за шестте месеца са 565 млн. евро., с което надхвърлят реализирания обем за цялата минала 2016 г. от 443 млн. Евро.
  • Компанията прогнозира намаляване на дела на незаети офис площи в София; това е тенденция във всички сегменти на пазара на бизнес имоти в целия ЦИЕ регион
  • През първото полугодие по отношение на наемите в София ръст се отчита само в сегмента с офис площи – до средните 14 евро на кв.м месечно, което е с 4,5% повече на годишна база. При индустриалните и търговски площи наемите остават стабилни, въпреки, че делът на незаетите площи е критично нисък и при двете

 

Отделен анализ на Colliers за първото шестмесечие конкретно на офис площите в България сочи, че София запазва тенденцията от 2017 г. на активно търсене на офис площи и активизиране на строителството на нови обекти и възобновяване на съществуващи. Планирани за завършване до края на 2017 г. са 5 проекта с обща площ близо 90,000 кв.м. като голяма част от тях вече имат подписани договори за наем.

Според компанията търсенето продължава да е стабилно, наетите площи са 94 000 кв. м., което е 64% ръст спрямо първото полугодие на 2016 г. Най-голяма част от наемните сделки в София /43%/ се сключват на етап „в строеж“. Причина за това е продължаващата от 2016 г. насам тенденция на недостиг в предлагането на помещения клас А, както и изгодните нива на наемите на такъв етап. Следващите по обем сделки са заради подновяване на договор /19%/, смяна на локацията /18%/, разширяване на офис /17%/ и сделки с нови компании /3%/. Основен двигател на пазара на офис площи остава аутсорсинг секторът. Той формира близо две трети (67%) от транзакциите на пазара през първата половина на 2017 г.

Свободните площи клас А и Б в столицата през първото полугодие на 2017 г. са 170 000 кв. м, като 25% са клас А. Заради недостига на офис площи клас А, се регистрира слабо нарастване на наемните нива. Ниският процент свободни първокласни офис площи се очаква да доведе до повишен интерес към сгради клас Б и повишаване на динамиката в този сегмент.

Пълният анализ за ЦИЕ е публикуван тук, а прегледът на пазара на офис площи – тук.

 

 

X