Европейската комисия предложи рамка за цифрова самоличност, достъпна за всички граждани и предприятия в ЕС

X