Д-р Мария Христова с участие във форума на инвеститорите в най-голямото европейско стартъп събитие

X