ЕИБ предоставя два нови заема на България, насочени към МСП и цифровизация на бизнеса
08.04.2019
Втори център за данни на Equinix в София
08.04.2019

Възможности за финансиране

 

Фондът на фондовете избра „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД за финансов посредник за управлението на Фонда за рисков капитал (ФРК). Избраният фонд мениджър ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и с ангажимент да осигурява и частно съфинансиране от минимум 30% от общия размер на инвестициите. Така сумата, която се очаква да достигне до компаниите, е 67 милиона лева.

Победителят в процедурата е посочил в предложението си като ключови лица Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев – екип с дългогодишен опит в управлението на фондове за рискови инвестиции, с професионален опит основно в САЩ и успешно реализирани инвестиции в компании в Европа, Африка и САЩ.

Средствата са предназначени за инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия в ранен етап на развитие. Финансовата помощ за всяка компания ще е в диапазон 1,5 до 7 милиона лева. Новият посредник ще подкрепя компаниите и за достъп до нови пазари и експертиза за подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

***

Visa отвори кандидатстването по програмата Visa Everywhere Initiative (VEI): Women’s Global Edition, насочена към жени предприемачи в областта на финтех индустрията. Кандидатури се приемат до 14 април, наградният фонд е 100 000 долара (175 хил. лв.).  

Приемат се заявки от компании с една жена основател и с иновативни решения за трансформиране на потребителския или търговския опит в разплащанията на местно, регионално или глобално ниво. Проектите трябва да имат и социално-икономическо въздействие да предоставят подкрепа за устойчивост и равен достъп до средства за живот и подпомагане на местните или регионалните икономики.

Кандидати мога да бъдат жени от цял свят, като са обособени 6 региона, от които ще бъде избран по един победител – Северна Америка, Латинска Америка, Азиатско-Тихоокеански регион, Европа, Франция /отделен регион/, Африка/Близък Изток. Регионалните финалисти ще бъдат избрани през май, а на 7 юни ще се състои международният финал в Париж.

Програмата Visa Everywhere Initiative съществува от 4 години и е посветена на нестандартни решения за търговията и разплащанията. Тази година програмата за първи път преминава от регионално насочени инициативи към глобални и стартира проект насочен конкретно към жени предприемачи.  

Преди да представят проектите си на живо в Париж, финалистите от Women’s Global Edition ще работят с партньори от глобалната мрежа на Visa, за да изгладят максимално идеите си. Най-добрите проекти ще получат награден фонд от 100 000 долара за всеки и експертно наставничество с достъп до клиентите на компанията.  

***

Европейската комисия отвори кандидатстването за наградите REGIOSTARS за най-иновативните регионални проекти, финансирани от Европейския съюз.

Заявки се приемат в 5 тематични категории:

  • – насърчаване на цифровото преобразуване;
  • – свързване на „зеленото“, „синьото“ и „сивото“;
  • – борба с неравенството и бедността;
  • – изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени;
  • – модернизиране на услугите в областта на здравеопазването.

Заявленията ще се оценяват от експерти от научните среди, ще има и онлайн гласуване за “Наградата на публиката”.

Срокът за участие е 9 май 2019 г. Ръководство за кандидатстване ще намерите тук.

***

Предстои стартът на грантова схема за предоставяне на ИКТ ваучери за микро, малки и средни предприятия (МСП) по програма на БТПП в партньорство с ИАНМСП за насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и за активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им. На минимум 450 предприятия ще бъдат раздадени следните типове ИКТ ваучери:

  • – Ваучери – тип 1 на стойност 5000 лв. без ДДС за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и мобилни приложения.
  • – Ваучери – тип 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Следете страниците на Палатата и на ИАНМСП за актуална информация

***

Съветът за инвестиции при БТПП отправя покана за изпращане на проекти от България, които да бъдат представени по време на инвестиционен семинар, организиран от Съвета на 14 май 2019 г. в гр. Милано, Италия. В семинара ще участват инвеститори, фондове, банки, фирми, компании за управление на активи, финансови консултанти и др. от Италия. Описание на проектите си може да изпращате на посочените контакти тук.

X