JYSK-signs-big-investment-in-Bulgaria
Стартиращи инвестиционни проекти в София
12.06.2017
black-mussel-reef-farms
Български стартъп e на финала на състезанието Chivas Venture
12.06.2017

ВУЗФ отваря нова магистърска програма – „Мениджмънт на иновационния диалог“

Master-Programme-Management-of-Innovation-Dialogue

Master-Programme-Management-of-Innovation-DialogueВисше училище за застраховане и финанси /ВУЗФ/ отваря нова за България магистърска програма “Иновационен диалог”, която ще покрива пълния цикъл на управление на иновационни процеси. Целта на академичната специалност е да отговори на нарастващата нужда от умения в областта на публично-частните иновационни партньорства.

Първият випуск за учебната 2017-2018 ще бъде поет с партньорството на Иновейшън Стартър, първата българска специализирана агенция за иновации. Мениджмънт дисциплината ще предостави отлична подготовка и възможност за гъвкава професионална кариера в областта на въвеждането и управлението на иновации, така необходими в динамично променящия се пазар на труда, където стари професии отмират и се появяват нови експертности, сменят се стандартите, позициите и търсените качества. Учащите ще се обучават в стратегическо планиране на иновациите; развитие на нови продукти и услуги; финансов мениджмънт и управление на човешки ресурси с фокус върху иновациите; методи, инструменти и процеси за иновиране; прилагане на методи като Систематична иновация, Дизайн мислене, Lean Startup; разработването на социални иновации за нуждите на обществото и партньорства с правителствени, неправителствени и бизнес организации.

Методиката на преподаване ще бъде „учене чрез правене и експериментален опит“. Това ще дава на студентите не само теоретична подготовка, но и практически знания и умения. Бъдещите специалисти в областта на иновациите ще бъдат в пряк контакт с преподаватели-практици от бизнеса и публичната сфера у нас. Лектори са доказани експерти в областта на иновациите и публично-частните иновационни партньорства в България, с над 15 годишен бизнес и академичен опит. Сред преподавателите са членове от екипа на Иновейшън Стартър – Красен Хинков, Леона Асланова, Яна Аврамова, Вяра Савова, а също и представители на публичната сфера с опит в международни организации, като д-р Анна-Мари Виламовска и д-р Милен Любенов; представители на бизнеса – доц. д-р Ия Петкова, Маркетинг мениджър на НДК, доц. д-р Станислав Димитров, Изпълнителен директор на „Съгласие“ ЕАД, Елеонора Карнаса, консултант по Дизайн мислене и др.

Експертите, които ще водят лекциите на първия випуск, учебния план и условията за прием ще намерите в сайта на учебното заведение тук, както и в сайта на партньора на програмата. Кандидатури ще се приемат до края на септември.

X