България е в Топ 3 по иновационна среда сред страните с по-висок среден доход в Глобалния иновационен индекс 2021

X