Благоприятен темп на наемане в последното тримесечие на годината, нарастват разходите на работодателите за труд

Sofia-Labour-Force
X