София е Европейска столица с богато културно-историческо минало и бързо развиващо се средище на модерни технологии, инфраструктура, иновации и социални услуги. Приоритет на българското правителство и на управата на Столичната община е София да се разгърне като място с гарантирано високо качество на живот и динамична бизнес среда

София – дигиталната столица на нови пазари

В София успешно се развива IT-BPO* индустрията, като в последните години се изградиха аутсорсинг центрове на глобални лидери като SAP Labs ( от 2000 г.), HP ( от 2006 г.), VMware и др. Това е предпоставка за все по-силното утвърждаване на столицата като новото място на Европа за дигитално предприемачество и бизнес. В сферата на информационните технологии работят хиляди високо подготвени професионалисти, а компаниите, които работят тук налагат качество и бизнес практики на световно ниво.

* Информационни Технологии и Бизнес Процеси

Образование и наука

В София са водещите държавни и частни колежи, университети и академии на България, като Софийският университет, Университетът за национално и световно стопанство, Техническият университет, Медицинският университет и Българската академия на науките.  В тези университети се обучават професионалисти в сферата на математиката, инженерството, биохимията, програмирането и природните науки.   В последните години се повишиха както нивото на експертност на специалистите в информационните технологии, така и броят на тези професионалисти. Няколко нови частни софтуеър академии генерират хиляди млади програмисти ежегодно и успяват да отговорят на нуждите на бизнеса бързо, гъвкаво и ефективно. Много млади специалисти, които завършиха образованието си в чужбина, избраха  да се реализират професионално в български и чужди компании в София.  Столицата на България е млад град – 45 на сто от населението е между 24 и 45 години, като много от младите хора свободно владеят английски език. София привлича и млади таланти от други страни в региона, както и държави от Източна Европа.

Данъчна политика

България предлага много атрактивна данъчна политика – 10% плосък корпоративен данък и 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Бизнес разходите в София са сред най-ниските в Европа, както по отношение на възнагражденията, така и като цена на бизнес услуги и качествени офис пространства.

Дигитална инфраструктура

Дигиталната инфраструктура се развива с изключително бързи темпове. В София има висококачествена интернет връзка, включително широко достъпен WI-FI и LTE. Високото ниво на дигитална инфраструктура и експертността в областта на информационните технологии привличат все повече проекти и лаборатории, фокусирани в развойна дейност.

Домът на моя бизнес

София предлага достатъчно територия, с изградена инфраструктура, които могат да Ви позволят да развиете своето предприятие, фирма  или стартираща компания. На територията на града е и „София Тех парк“. На това място, открито през 2015 г.,  се срещат  предприемачеството, производството, науката, новите технологии и бизнесът. София ще развива и зоните на „Кремиковци“, „Илиянци“ и „Божурище“ , за да ги  направи атрактивни за бизнеса и производството.

Достъпност

София се намира на 1 до 4 часа полет от най-големите европейски летища. Летище София  е на 15 минути от центъра на столицата. Централната жп гара е на 7 мин от центъра, а разстоянието между летище „София“ и Централната жп гара и Централната автогара е по-малко от 15 км.  Всичко това осигурява лесен и удобен достъп не само до София, но и до целия Европейски съюз и неговия пазар от над 550 млн. платежоспособни потребители.

Градският транспорт на София е добре развит, с бързи връзки и все по-разширяваща се мрежа. Той предлага бърза, икономична и удобна връзка до работното място.

С модерното метро има достъп до основните бизнес зони на  града, както и до летището, жп и автогарите, митници и други.

Култура и качество на живот

В София са водещите културни институции на България. Всеки ден има богат избор от театрални, музикални, кино и арт програми. Парковете и градините са обществени и добре поддържани. Зоните за отдих и развлечения осигуряват високо качество на живот. На 15-20 мин. от центъра на града е Националният парк „Витоша“, който предоставя възможност за планински и ски туризъм. В околността на София, както и в самия град има множество минерални извори. В София са и част от българските културни наследства,  обявени за световни  ценности, като Боянската църква.

X