Предстоящо издание на GlobalTech Summit – водещият технологичен форум в Източна Европа 
04.10.2018
СОАПИ представи инвестиционния и бизнес климат в София по време на откриването на международния форум „Сътрудничество между Москва и България“
05.10.2018

Представяме напредъка по разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София в Солун на академичен семинар по проекта Digital Cities Challenge

Екипът на Столичната агенция за инвестиции ще представи напредъка по разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София в рамките на следващия академичен семинар от програмата Digital Cities Challenge. Срещата ще се състои на 17 и 18 октомври в Солун и в него ще се включат представителите на всички 43 града участници и ментори в проекта на Европейската комисия, в който София спечели участие.

За разработването на Стратегията са проведени няколко работни срещи на местно ниво. В дискусиите, които организирахме, се включиха представители на IT сектора и стартъп екосистемата в столицата, представители на компании за комунални услуги, на местната власт и академичните среди.

Мисията на Стратегията за цифрова трансформация на София е да определи серия от дейности за укрепване на ИТ бизнес екосистемата в града с цел:

– да се предлагат и разработват ИТ решения за цифрова трансформация на града;

– да се идентифицират области на приложение и да се отварят пазари за местни цифрови продукти и услуги с възможност за внедряване на местно, национално или глобално ниво, както и да се улесни достъпът до тези пазари;

– да се подкрепи местната иновационна среда, за да се подпомогне процесът на дигитална трансформация.

Напредъкът по разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София, постигнат с активното съдействие на партньорите ни в работните срещи до момента, ще представим на семинара в Солун в т.нар. peer review сесии. В сесиите ще се включат и останалите участници и ментори в програмата. Това ще ни позволи да получим обратна връзка за постигнатите до момента резултати по проекта, както и допълнителни насоки и примери за добри практики за прилагане на заложените към момента идеи. От тук можете да се запознаете с последния доклад от участието на София в инициативата. В него са посочени резултатите от Оценката на дигиталната зрялост на града, мисията, визията и амбицията за цифрова трансформация на столицата, оперативните цели и ключовите показатели за ефективност, заложени в Стратегията.

В рамките на академичния семинар в Солун, като следваща стъпка, София и останалите градове ще трябва да разработят своите подробни пътни карти за изпълнение на стратегиите си; да дефинират приоритетите и спрямо тях да изработят план за последователността на изпълнение на конкретните проекти; да дефинират ролята на всички участници – ръководещи или участващи в процесите; да идентифицират необходимите ресурси и възможностите за финансиране по изпълнението на приоритетните проекти.

X