ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

Настоящият Годишен общински план за работа по приватизацията е изготвен в съответствие с Решение №63/09.02.2017 г. на Столичния Общински Съвет и Приложения №1А и №1Б към него по Протокол №28/09.02.2017 г., както и съгласно Решение №309/08.06.2017 г. на Столичния Общински Съвет.

Списък на обособени части от имуществото на общински търговски дружества, общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, предвидени да се приватизират или подготвят за приватизация през 2017 г. (ГОПРП‘2017)

ПИ с идентентификатор 68134.4336.2026 /УПИ XIV-2026/, кв.9, р-н „Овча купел”

ПИ с иденентификатор 68134.4336.2025 /УПИ XV-2025/, кв.9, р-н „Овча купел”

ПИ с иденентификатор 68134.4336.2024 /УПИ XVI-2024/ кв.9, р-н „Овча купел”

УПИ XIII-2027  кв.9, р-н „Овча купел”

УПИ ХІІІ-239б, ул.“Луи Айер“

УПИ ХІІ-239, ул.“Луи Айер“

УПИ Х-241, ул.“Луи Айер“

УПИ ХІХ, кв.1, м.“Малинова долина – ІІ част“, ул.202

ПИ 558, кв.41, ул.“Бурел“ № 65 – 67

ПИ 559 и сграда, кв.41, ул.“Бурел“ № 65 – 67

УПИ ІІІ-14, м.“Предгаров площад“, ул.“Бр. Миладинови“ № 99

ПИ 169 в УПИ ІІІ, кв.3, бул.“Цариградско шосе“ № 297

Сграда, бул.”Щипченски проход” № 4, кв.140, м.” Гео Милев”, ПИ 22

Част от УПИ I, ъгъла на ул.”Казбек” и ул.”Братя Бъкстон”, им.пл.№ 594,  кв.261, м.” Павлово- Бъкстон”

Почивна база „Ашиклар“, гр.Берковица

Административна сграда със сутерен, ул.“П. Каравелов“ № 5

ПИ с идентификатор 68134.4356.790, ж.к.“Люлин“ 1

** С.О.С. с идентификатор 02659.2195.742.1.1, ул.”Александър Стамболийски”, ет.1

ПИ с идентификатор  02659.2292.294, гр.Банкя

ПИ с идентификатор 02659.2195.2723, гр.Банкя

Помещение в сграда, идентификатор 32216.2299.785.1, с.Иваняне, ул.“Стопански двор“

ПИ 975 и сгради, ул.“Скакач“, гр.Банкя

*Помещение в ТП, в.з. „Бели брег”, пл.№ 687, кв.3

Гараж  № 32, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян“ 63, кв.Бояна

Гараж  № 33, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян“ 63, кв.Бояна

Гараж  № 34, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян“ 63, кв.Бояна

Гараж  № 36, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян“ 63, кв.Бояна

УПИ VІІІ-274, кв.70, ул.“Всеволод Гаршин“

* УПИ II, кв. 1, бул.”Цар Борис” III

УПИ VІІІ, кв.20А м.“НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, ул.“23 декември“

УПИ ІV, кв.5 м.“НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, ул.“3019″

УПИ ІІІ-2227, кв.27 и сграда, ул.“Вълчо Георгиев“

УПИ VІІІ, кв.21 м.“НПЗ Орион и съседни жилищни територии“

С.О.С. с идентификатор  68134.304.325.3.102,  ж.к.”Зона Б-5-3”, ул. ”Ср. гора”, бл.25

ПИ 11, кв.168, ул.“Зайчар“ № 94

УПИ ХVІІ-6, кв.279А, ул.“Зайчар“ № 193

ПИ 21, кв.214, ул.“Странджа“ № 39

ПИ 12, кв.168, ул.“Зайчар“ № 96

ІІ и ІІІ етаж от сграда, бул.“Ал. Стамболийски“ № 48

Помещение 2 в бл.6, вх.Б в „Зона Б-5“

ПИ № 13, кв.232, ул.“Перник“ № 134-134А

ПИ № 14, кв.232, ул.“Перник“ № 134-134А

Помещение в бл.11-12 в „Зона Б-19“

Помещение. в бл.12А, ж.к.“Сердика“

*УПИ V-31, кв.166а, м.“Зона Б-18″, бул.“Д. Петков“ № 54

Част от сграда до бл.56, ж.к.“Дианабад“

УПИ І, кв.45а, м.“Банишора-Зона В-17″

УПИ ІI, кв.45а, м.“Банишора-Зона В-17″

ПИ 430, УПИ ІІ, кв.45а, м.“Банишора“

УПИ ІІ, кв.178, кв.“Гевгелийски“

ПИ с идентификатор 68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“

Помещение към трафопост, ж.к.“Дружба-1″ до бл.220

Помещение към трафопост, ж.к.“Дружба-2″ до бл.313

Помещение. към трафопост, ж.к.“Дружба-2″ до бл.321

Помещение към трафопост, ж.к.“Дружба-2″ до бл.406, бл.407

** Помещение към трафопост, ж.к.“Дружба-2″ до бл.412, бл.417

ПИ 140 в УПИ ІХ, кв.85, ж.к.“Дружба-1″

Сграда, ж.к.“Дружба-1″, УПИ І до бл.139, кв.75

*УПИ ІІ-10, НПЗ“Искър север“ І част, кв.12

ПИ с идентификатор  68134.1109.27 /УПИ I, кв.34, м. „Факултета”

ПИ с идентификатор  68134.1114.158 /УПИ XI, кв.133, м. „Факултета”

Сграда с идентификатор  68134.1106.327.4, ж.к. „Илинден“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 186

УПИ VІІІ-608, кв.28 (стар 86), ул.“Баба Илийца“

УПИ VІІ общ, кв.36, м.“Хиподрума“, ул.“Нешово“ № 4

УПИ VІІ, кв.9, м.“Крива река“, ул.“Баница“ № 4

ПИ с идентификатор 68134.8200.620 и сграда с идентификатор № 68134.8200.620.1, ул.”Св.Георги Победоносец” № 27

ПИ с идентификатор 68134.8555.315, кв. Враждебна, ул.”Япаджа”

** ПИ с идентификатор 68134.8600.1349, кв. Враждебна, м.”Новото ливаде”

ПИ с идентификатор 22304.7979.509, м. Герена, с.Долни Богров

ПИ с идентификатор № 68134.8314.36, кв.Сеславци

ПИ с идентификатор 68134.8727.30, кв.Бенковски, м.Средорек

ПИ с идентификатор 68134.8728.47, кв.Бенковски, м. Локманица

ПИ с идентификатор 22304.7979.534, м.Герена, с.Долни Богров

ПИ с идентификатор № 22304.7979.544, м.Герена, с.Долни Богров

ПИ с идентификатор 68134.8360.1980 и сграда с идентификатор № 68134.8360.1980.4, кв.”Ботунец”, ул.”Васил Левски” № 2

ПИ с идентификатор  22304.7891.747 и 3 сгради – 22304.7891.747.1, 22304.7891.747.2, 22304.7891.747.3, с.Долни Богров, ул. 4

ПИ с идентификатор № 68134.8552.167 и 2 сгради – № 68134.8552.167.1 и № 68134.8552.167.3, кв.”Враждебна”, ул.“27“

ПИ с идентификатор 68134.8555.605, бул.”Ботевградско шосе”

ПИ със сграда (бивша баня) с индентификатор 07140.8092.1597, ул.“Н. Бонев“, гр.Бухово

УПИ X-126, кв.23, м.“НПЗ Хладилника Витоша“

Част от УПИ I, кв.31Б (нов 31Г), м.“Люлин“ – 9 м.р.

УПИ 18(38), кв.34а, м.“ж.к. Люлин-8 м.р.“, част от поземлен имот с идентификатор 68134.4358.38

ПИ с идентификатор 68134.4355.1763, представляващ УПИ 8(1763), кв.60, м.“бул.Сливница“, находящ се на ул.“Обелско шосе“ 3в

УПИ IV-308, кв. 35а, ж.к. „Люлин“ 8 м.р;

УПИ II-342, 308, кв. 35а, ж.к. „Люлин“ 8 м.р;

ПИ с идентификатор 68134.4359.288, ж.к. „Люлин“ 10 м.р, кв. 30Б, ул. „Гоце Делчев“;

ПИ с идентификатор 68134.4359.395, ж.к. „Люлин“ 10 м.р, кв. 30Б, ул. „Гоце Делчев“;

ПИ с идентификатор 68134.4358.454, ж.к. „Люлин“ 9 м.р, ул. „Търново“;

УПИ VIII-17, 668, кв. 12, ж.к. „Люлин“ 7 м.р.

*ПИ 6095 в УПИ V, кв.5, м.“Младост-1″

*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.142

*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.143

*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор № 68134.4082.713.1.141

Магазин, ж.к.“Младост -1″, бл.11, вх.Г – изток

УПИ IV, кв.49б, м.“Надежда 2а и 2б“

УПИ ХI-605, кв.84а, м.“Надежда 2а и 2б“

ПИ ид.675 в УПИ Х-675, кв.89 и сграда, м.“Надежда 2а и 2б“

УПИ ХVІІІ, кв.88в, м.“Надежда 2а и 2б“

ПИ 2118 в УПИ ХVІ, кв.73, м.“Надежда“

ПИ в УПИ ХХІ и сграда, кв.2, Илиянци, бул.“Рожен“ №38

ПИ, идент. 68134.1380.2120, кв.172, м.“Военна рампа – запад“, ул.“Бяла бука“ № 12

ПИ, идент. 68134.1380.195, кв.172, м.“Военна рампа – запад“, ул.“Ал. Михов“ № 20

ПИ, идент. 68134.1380.196, кв.172, м.“Военна рампа – запад“, ул.“Ал. Михов“ № 18

ПИ, идент. 68134.1380.2121, кв.172, м.“Военна рампа – запад“, ул.“Ал. Михов“ № 9

УПИ III, кв.49б, м.“Надежда 2а и 2б“

ПИ с идент. 68134.1386.391, м.“Надежда 1а и 1б“(ул. „Старозагорско въстание“№ 42)

УПИ І, кв.833, идентификатор 68134.1387.2288, ж.к.“Триъгълника“

*Помещение към ТП, ж.к.“Надежда 1″ до бл.139

ПИ с идентификатор 00357.5357.82 /представляващо УПИ – X, кв.93/, кв.Курило

ПИ с идентификатор 00357.5362.67 /представляващо УПИ – IX, кв.268/, кв.Славовци

ПИ с идентификатор 51250.5714.200 /представляващо УПИ – XIV, кв.41/, кв.Негован

ПИ с идентификатор 51250.5714.201 /представляващо УПИ – XVII, кв.41/, кв.Негован

ПИ с идентификатор № 57011.5548.215 /представляващо УПИ – I /, кв.Подгумер

Части от УПИ I, кв. 111, м. „Селска мера“, с. Чепинци

ПИ и сграда, с.Чепинци, ул.“Възрожденска“

ПИ и сгради, кв.Курило

ПИ и сграда, с.Чепинци

ПИ и млекосъбирателен пункт, с.Доброславци, ул.“Габровица“

УПИ VІІІ, кв.62, ид. 00357.5348.98, гр.Нови Искър

ПИ и сграда, с. Кътина (бивша свинеферма)

УПИ І, кв.56, идентификатор 00357.5349.12, гр.Нови Искър

ПИ със сграда, с.Житен, ул.”Житница” № 42

** ПИ с иденентификатор 68134.406.68, ул. ”Силистра” № 3

Помещение в бл. 409, вх. Г, жк „Овча купел“

ПИ и сгради, идентификатор  30791.6003.3376, с.Кривина

ПИ с идентификатор 68134.609.20, жк „Левски – Зона В“

ПИ с идентификатор 68134.609.364, жк „Левски – Зона В“

ПИ с идентификатор 68134.609.365, жк „Левски – Зона В“

ПИ с идентификатор 68134.613.39, ул. „Неофит Бозвели“

ПИ с идентификатор 68134.613.44, жк „Суха река“

ПИ с идентификатор 68134.613.43, ул. „Суха река“

ПИ с идентификатор 68134.610.901 /представляващо УПИ IX-906, м.”Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Митрополит Панарет” № 13

ПИ с идентификатор 68134.610.907 /представляващо УПИ X-907, м.” Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Пасарелски язовир” № 11

ПИ с идентификатор 68134.610.910 /представляващо УПИ VII-910, м.” Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Пасарелски язовир” № 7

ПИ с идентификатор 68134.610.911 /представляващо УПИ VI-911, м.” Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Пасарелски язовир”

ПИ с идентификатор  68134.504.10, кв. Бенковски

ПИ с идентификатор  68134.504.182, кв. Бенковски

ПИ с идентификатор  68134.503.1558, кв. Бенковски

ПИ с идентификатор  68134.512.238, ул. „Китна“

ПИ с идентификатор  68134.512.640, ул. „Китна“

ПИ с пл. № 393, кв. 164, ул. „Кирил Пърличев“ и ул. „Ком“

*Помещение, бул.”Щросмайер”, бл.203

*Помещение към ТП, ул.“Пражка пролет“, идентификатор № 68134.512.83.3.2

Помещение, ул.”Железопътна” зад читалище

Помещение предназначено за хидрофор ПИ – 685, УПИ -1- „КЖС И ТРАФОПОСТ“, от кв.53А, м.“Христо Смирненски- ул.Кривина“, западно от бл.10А

Помещение предназначено за хидрофор ПИ – 694, УПИ -1- „КЖС И ТРАФОПОСТ“, от кв.60, м.“Христо Смирненски- ул.Кривина“, между бл.14 и бл.15

Помещение предназначено за хидрофор ПИ – 673, УПИ -1- „за ОЖС, магазини, трафопост и подземен гараж, от кв.211, м.“Христо Смирненски- Слатина“, западно от бл.32А

Помещение предназначено за хидрофор ПИ – 651, УПИ -1- „за КЖС“,  от кв.194, м.“Христо Смирненски- Слатина“, между бл.30 и бл.26

Помещение предназначено за хидрофор ПИ – 1109, УПИ -1- „за ОЖС, магазини и подземен гараж, от кв.44А, М.“Христо Смирненски- Слатина“, южно от бл.47Б

Помещение предназначено за хидрофор в ПИ -1069, УПИ 4 – „за ОЖС И КОО“, кв.26А, по регулационен план на гр.София, м.“Гео Милев- Подуяне-Редута“, западно от бл.101

Помещение предназначено за хидрофор в ПИ -958, УПИ 2 – „за КЖС,трафопост и озеленяване“, кв.27, по регулационен план на гр.София, м.“Христо Смирненски- Слатина- ул.Кривина“, южно от бл.71

Помещение предназначено за хидрофор в ПИ -938, УПИ 2 – „за трафопост“, кв.95, по регулационен план на гр.София, м.“Христо Смирненски- Слатина“,  от бл.62 и 63

Помещение предназначено за хидрофор в ПИ -956, УПИ 3 – „за КЖС,подземни гаражи, трафопост, магазини и озеленяване“, кв.27В, по регулационен план на гр.София, м.“Христо Смирненски- Слатина- ул.Кривина“, западно от бл.74

УПИ VI, кв.100, ул.“Боян Магесник“ № 112

УПИ VII, кв.100, ул.“Боян Магесник“ № 114

ПИ с идентификатор  68134.1604.6092, ул. ”Проф. Стоян Кирков”

ПИ с идентификатор  68134.1602.6038, УПИ II, кв. 43б

ПИ с идентификатор  68134.1602.6037, УПИ III, кв. 43б

УПИ I-1358, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“

УПИ II-1356, „за паркинг“, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“

УПИ II, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студентски град“, ул.“Иван Багрянов“

УПИ III, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студентски град“,  бул.“Д-р Г.М.Димитров“

УПИ VI, „за КОО“, кв.73, м.“Студентски град“, бул.“Н. Габровски“

УПИ ІІІ45, ул.“Никола Габровски“ №104

УПИ ІІІ44, ул.“Никола Габровски“ №106

УПИ ХХVІІІ, кв.11а м.“Витоша-ВЕЦ Симеоново“

УПИ II-497, кв. 62, м. „жк Красно село-Стрелбище-урбанистичен блок 32“;

Подземен гараж, ул.“Метличина поляна“ до бл.114;

ПИ с идентификатор 68134.1103.32, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Мила Родина“.

 * обекти със заведени дела

 ** обекти, за които предстои сключване на договор

X