ПАРТНЬОРИ

 

Това са публичните и частни организации и компании, с които заедно популяризираме град София като привлекателна за инвеститорите и предприемачите дестинация.

logo of sofia municipality - partner to sofia investment agency

Столичната община

Столичната община е най-голямата община в България – и по площ, и по брой на населението.

Градът е и най-голямата областна икономика в страната.

София осигурява най-високия стандарт на живот за своите граждани.

Контакти:

ул. „Московска“ 3,
1000, София, България
Тел.: + 359 700 17 310, + 359 (2) 9377 303

Лондон и Партньори 

Лондон и Партньори е агенцията за промотиране на гр. Лондон – част от администрацията на кмета на Лондон.

Агенцията оформя международния имидж на Лондон като модерен, водещ град – атрактивен за инвестиране, работа, учене и туризъм.

Работата на Лондон и Партньори е фокусирана и върху развитието на местната бизнес среда и привличането на международни инвеститори в града.

Контакти:

More London Riverside 2, ет. 6,
Лондон, SE1 2RR, Великобритания
Тел.: +44 (0)20 7234 5800

bcci partner to sofia investment agency

Българска търговско-промишлена палата

БТПП е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария.

БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес – средите.

БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 000 търговци, сдружения и др.

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 104 браншови организации.

Контакти:

ул. „Искър“ 9,
1058, София, България
Тел.: + 359 (2) 811 74 00, + 359 (2) 987 26 31
Имейл: bcci@bcci.bg

ogf-mgfsme

Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – СО

Общинския Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ е специализиран орган на Столичния общински съвет, който съдейства за развитието и повишаването на конкурентоспособността на МСП. Основната цел на фонда е да улесни достъпа до банковото кредитиране и съкращаване сроковете за получаване на кредит от малките и средни фирми.

Средставата му са заделени от общинската приватизация и се предоставят под формата на гаранции по кредити на компании, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред своите 13 банки-партньори до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева.

До момента ОГФМСП-СО е осигурил подкрепа на над 580 компании, като е съдействал за отпускане на кредити за над 106 000 000 лева .

В допълнение, фондът предлага и консултантски услуги за МСП в областта на правото, счетоводството, управлението на предприятия, разработването на проекти за кандидатстване по оперативните програми на ЕС и получаването на международни сертификати.

Контакти:

ул. „11 Август“ 4, ет. 2,
1000, София, България
Тел.: + 359 (2) 980 99 38
Имейл: office@ogf-sofia.com

Интер Експо Център

Компанията има дългогодишна практика в организацията на местни и международни изложения и разнообразни бизнес събития (конгреси, семинари, конференции, промоции, презентации, церемонии, фирмени мероприятия и др.).

ИЕЦ предлага и щандовото проектиране и изграждане, както и рекламни и логистични услуги, съобразно индивидуалните нужди на своите клиенти.

Събитията се провеждат в специализираните зали на панаирния и изложбен комплекс.

Контакти:

Бул.“Цариградско шосе“ 147,
1784, София, България
Тел.: + 359 (2) 9655 220, 4013 220
Факс: + 359 (2) 9655 230, + 359 (2) 4013 230
Имейл: iec@iec.bg

София Тех Парк

Technology + Innovation Network (T+IN) е първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да се превърне в платформа за обмен на знания и идеи между научните среди, бизнеса, държавата и обществото.

Паркът е стратегически проект на българската държава и ЕС с фокус върху развитието на технологиите и иновациите.

Освен съвременна инфраструктура и лабораторно оборудване, паркът предоставя и професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии в процес на инкубация.

В T+IN се организират редица събития и форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещи университети и технологични компании.

Контакти:

Бул.“Цариградско шосе“ 111Б,
1784, София, България
Тел.: + 359 (2) 447 28 80
Факс: + 359 (2) 447 28 98
Имейл: office@sofiatech.bg

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

КРИБ е „гласът на българския бизнес“.

Конфедерацията работи активно за подобряване на бизнес климата в София и страната, повишаването конкурентоспособността на българската икономика и разпространението на добри бизнес практики сред членовете си.

КРИБ има 130 регионални представителства в цялата страна, обединява 131 браншови организации във всички сектори, участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество и е член на международната търговска камара.

Контакти:

ул.“Хан Аспарух“ 8,
1463, София, България
Тел.: + 359 (2) 981 9169
Факс: + 359 (2) 988 6776
Имейл: office@ceibg.bg

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

АСБС е неправителствена организация, учредена през 2013 г. В нея членуват над 20 дружества, собственици на бизнес сгради с РЗП над 500 000 кв.м., находящи се в Република България.

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България е член на Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Контакти:

Бул.“Цар Освободител“ 2,
1000, София, България
Тел.: + 359 (2) 948 55 77
Факс: + 359 (2) 945 90 94
Имейл: office@acbo.bg

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация.

В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. EEN в България се представлява от консорциум от 12 организации, покриващи територията на страната.

Услугите на Enterprise Europe Network включват:

  • – помощ за намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2Bсрещи;
  • – предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране;
  • – осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП.

Контакти:

Българска търговско-промишлена палата
София 1058, ул. Искър 9
Тел.: + 359 (2) 811 7505
Имейл: een@bcci.bg

Британско-българска бизнес асоциация (БББА)

БББА започва работа през 2015 г., с пълната подкрепа на Британското посолство за насърчаване на бизнес отношенията между Обединеното кралство и Република България.  Към момента, в Асоциацията членуват 180 представители на британския и българския бизнес.

БББА е динамична професионална мрежа, която осигурява платформа за улесняване на диалога и бизнеса сред своите членове. Организацията си сътрудничи с бизнес асоциации в България и Великобритания, за да даде повече възможности на членовете си да откриват потенциални бизнес партньори.

БББА цели да осигури професионална среда за бизнес представителите и хората, които изгрждат британско-българската бизнес общност.

Контакти:

Британско-българска бизнес асоциация
София 1408, бул. „България“ 111, сграда А, ет. 6
Тел.: + 359 (2) 495 22 27
Имейл: office@bbba.bg

X