Покана за участие в двудневния InnoTech Summit | Destination Nordics
08.09.2018
Платформата IBA.Bulgaria развива разнообразни функционалности, за да подпомага бизнеса с българска връзка у нас и на международни пазари
08.09.2018

Кратки новини от градската среда в София

Вече са произведени първите бройки от 20-те електробуса и 82 автобуса на природен газ, които се очаква да пристигнат в София до края на годината. През 2019 г. ще бъдат закупени и още 60 нови съчленени автобуса на природен газ. Така през 2019 г. ще бъдат обновени 90% от автобусите на градския транспорт в столицата и средната възраст на автопарка ще е 6-7 години. През 2012 г., когато Столичната община започна програма за модернизация за градския транспорт, средната възраст на автобусите беше над 20 г.

 

 

 

***

Започнаха доставките на новите метровлакове, предназначени за III лъч на софийското метро. Новите влакове са производство на „Сименс“ и са оборудвани с всички удобства за пътниците, както и с автоматично управление – автоматично потегляне, автоматично спиране с точност до 20 см, автоматично следене на скоростта и профила на пътя. Станциите от III линия ще бъдат с преградни стени на пероните за допълнителна безопасност на пътниците.

 

 

***

Нова система от 22 измервателни уреда ще следи замърсяването на въздуха в София. Уредите ще покрият цялата територия на столицата и трябва да заработят през есента на 2019 г. В момента тече обществена поръчка за изпълнението на проекта със средства по „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS)“, финансиран от Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020) на ЕС.

В момента за контрол върху качеството на въздуха функционират националната система за контрол, която се управлява от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, както и други две мрежи, създадени от граждански инициативи мрежи – например airtube.info и airbg.info, които обединяват данните от множество независими станции за измерване на нивата на фини прахови частици. Желанието на Столична община да разполага и със собствена система е продиктувано от факта, че сензорите на ИАОС не покриват напълно територията на града, а частните мрежи работят с данни от разнородни сензори и резултатите не могат да бъдат приемани за официални.

Освен сензорите, по проекта ще бъде разработена и поддържана система за отворени данни /Open Data System/, която да визуализира и съхранява всички данни за качеството на атмосферния въздух. Те ще бъдат предоставяни на външни разработчици за създаване на различни видове приложения и услуги.

В проекта AIRTHINGS София е водещ партньор от края на 2017 г. Партньори в него са администрации, образователни институции и НПО организации от градовете Солун, Никозия, Охрид и Тирана. Целта на проекта е да изгради локални мрежи от сензори за наблюдение и измерване на качеството на атмосферния въздух в региона на Балканите. Общият брой на измервателните уреди, които ще бъдат разположени в различните населени места е 100, но доставката, инсталацията и пускането им в експлоатация няма да е централизирано, а ще се прави от всяка община или участваща институция поотделно.

X