Карта на офис площите и индустриите в София*

Местоположение и основна информация за офис пространствата – клас „А“ и „Б“, и производствата в град София.

*Представената карта е в процес на разработване, а включените в нея данни подлежат на актуализиране.

X