Недвижими имоти за насърчаване на инвестициите в град София

Списък на недвижими имоти – частна общинска собственост, които могат да бъдат предмет на продажба или да бъде учредено ограничено вещно право върху тях за осъществяване на инвестиции за 2018 г.

1. ПИ с идентификатор № 68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“

2. ПИ с идентификатор № 68134.1109.14 /УПИ II, кв.34, м. „Факултета“

3. ПИ с идентификатор № 68134.1114.158 /УПИ XI, кв.133, м. „Факултета“

4. ПИ с идентификатор № 68134.8200.620 и сграда с идентификатор № 68134.8200.620.1, ул. „Св.Георги Победоносец“ № 27

5. ПИ с идентификатор № 68134.8555.315, кв. Враждебна, ул. „Япаджа“

6. ПИ с идентификатор № 68134.8314.36, кв. Сеславци

7. ПИ с идентификатор № 68134.8727.30, кв.Бенковски, м. Средорек

8. ПИ с идентификатор № 68134.8728.47, кв.Бенковски, м. Локманица

9. ПИ с идентификатор № 22304.7979.544, м.Герена, с. Долни Богров

10. ПИ с идентификатор № 68134.8360.1980 и сграда с идентификатор № 68134.8360.1980.4, кв. „Ботунец“, ул.“Васил Левски“ № 2

11. ПИ с идентификатор № 22304.7891.747 и три сгради – № 22304.7891.474.1, № 22304.7891.474.2, № 22304.7891.474.3, с. Долни Богров, ул. 4

12. ПИ с идентификатор № 68134.8552.167 и 2 сгради – № 68134.8552.167.1 и № 68134.8552.167.3, кв. „Враждебна“, ул. „27“

13. ПИ с идентификатор № 68134.8555.605, бул. „Ботевградско шосе“

14. ПИ с идентификатор № 00357.5357.82 /представляващо УПИ – X, кв.93/, кв.Курило

15. ПИ с идентификатор № 00357.5362.67 /представляващо УПИ – IX, кв.268/, кв.Славовци

16. ПИ с идентификатор № 51250.5714.200 /представляващо УПИ – XIV, кв.41/, кв.Негован

17. ПИ с идентификатор № 51250.5714.201 /представляващо УПИ – XVII, кв.41/, кв.Негован

18. ПИ с идентификатор № 68134.609.20, жк „Левски – Зона В“

19. ПИ с идентификатор № 68134.609.364, жк „Левски – Зона В“

20. ПИ с идентификатор № 68134.609.365, жк „Левски – Зона В“

21. ПИ с идентификатор № 68134.503.1558, кв. Бенковски

22. ПИ с идентификатор № 68134.512.238, ул. „Китна“

23. ПИ с идентификатор № 68134.512.640, ул. „Китна“

24. ПИ с идентификатор № 68134.1604.6092, ул. „Проф. Стоян Кирков“

ВАЖНО:

Представеният по-горе списък не изчерпва недвижимите имоти, предвидени за насърчаване на инвестиционни намерения на територията на Столичната община.

СОАПИ предлага на заинтригуваните предприемачи и възможността да се възползват от обектите, включени в Годишния общински план за работа по приватизацията за 2017 г.

Свържете се с нас за повече информация.

X