Недвижими имоти за насърчаване на инвестициите в град София

Списък на недвижими имоти – частна общинска собственост, които могат да бъдат предмет на продажба или да бъде учредено ограничено вещно право върху тях за осъществяване на инвестиции за 2017 г.

1. ПИ с идентификатор № 68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“

2. ПИ с идентификатор № 68134.1109.14 /УПИ II, кв.34, м. „Факултета”

3. ПИ с идентификатор № 68134.1114.158 /УПИ XI, кв.133, м. „Факултета”

4. ПИ с идентификатор № 68134.8200.620 и сграда с идентификатор № 68134.8200.620.1, ул.”Св.Георги Победоносец” № 27

5. ПИ с идентификатор № 68134.8555.315, кв. Враждебна, ул.”Япаджа”

6. ПИ с идентификатор № 68134.8600.1349, кв. Враждебна, м.”Новото ливаде”

7. ПИ с идентификатор № 22304.7979.509, м. Герена, с.Долни Богров

8. ПИ с идентификатор № 68134.8314.36, кв.Сеславци

9. ПИ с идентификатор № 68134.8727.30, кв.Бенковски, м.Средорек

10. ПИ с идентификатор № 68134.8728.47, кв.Бенковски, м. Локманица

11. ПИ с идентификатор № 22304.7979.534, м.Герена, с.Долни Богров

12. ПИ с идентификатор № 22304.7979.544, м.Герена, с.Долни Богров

13. ПИ с идентификатор № 68134.8360.1980 и сграда с идентификатор № 68134.8360.1980.4, кв.”Ботунец”, ул.”Васил Левски” № 2

14. ПИ с идентификатор № 22304.7891.747 и 3 сгради – № 22304.7891.747.1, № 22304.7891.747.2, № 22304.7891.747.3, с.Долни Богров, ул. 4

15. ПИ с идентификатор № 68134.8552.167 и 2 сгради – № 68134.8552.167.1 и № 68134.8552.167.3, кв.” Враждебна”, ул.“27“

16. ПИ с идентификатор № 68134.8555.605, бул.”Ботевградско шосе”

17. ПИ с идентификатор № 00357.5357.82 /представляващо УПИ – X, кв.93/, кв.Курило

18. ПИ с идентификатор № 00357.5362.67 /представляващо УПИ – IX, кв.268/, кв.Славовци

19. ПИ с идентификатор № 51250.5714.200 /представляващо УПИ – XIV, кв.41/, кв.Негован

20. ПИ с идентификатор № 51250.5714.201 /представляващо УПИ – XVII, кв.41/, кв.Негован

21. ПИ с идентификатор № 57011.5548.215 /представляващо УПИ – I /, кв.Подгумер

22. ПИ с иденентификатор № 68134.406.68, ул. ”Силистра” № 3

23. ПИ с идентификатор № 68134.609.20, жк „Левски – Зона В“

24. ПИ с идентификатор № 68134.609.364, жк „Левски – Зона В“

25. ПИ с идентификатор № 68134.609.365, жк „Левски – Зона В“

26. ПИ с идентификатор № 68134.610.901 /представляващо УПИ IX-906, м.”Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Митрополит Панарет” № 13

27. ПИ с идентификатор № 68134.610.907 /представляващо УПИ X-907, м.” Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Пасарелски язовир” № 11

28. ПИ с идентификатор № 68134.610.910 /представляващо УПИ VII-910, м.” Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Пасарелски язовир” № 7

29. ПИ с идентификатор № 68134.610.911 /представляващо УПИ VI-911, м.” Суха река- запад”, кв.20/, ул.”Пасарелски язовир”

30. ПИ с идентификатор № 68134.504.10, кв. Бенковски

31. ПИ с идентификатор № 68134.504.182, кв. Бенковски

32. ПИ с идентификатор № 68134.503.1558, кв. Бенковски

33. ПИ с идентификатор № 68134.512.238, ул. „Китна“

34. ПИ с идентификатор № 68134.512.640, ул. „Китна“

35. ПИ с пл. № 393, кв. 164, ул. „Кирил Пърличев“ и ул. „Ком“

36. ПИ с идентификатор № 68134.1604.6092, ул. ”Проф. Стоян Кирков”

ВАЖНО:

Представеният по-горе списък не изчерпва недвижимите имоти, предвидени за насърчаване на инвестиционни намерения на територията на Столичната община.

СОАПИ предлага на заинтригуваните предприемачи и възможността да се възползват от обектите, включени в Годишния общински план за работа по приватизацията за 2017 г.

Свържете се с нас за повече информация.

X