ЕК подобри очакванията си за икономиката на България
07.06.2018
Ambition-Academy-Seminar_1
София участва във втория академичен семинар по проекта на ЕС Digital Cities Challenge
07.06.2018

ЕС увеличава двойно средствата за инвестиции в цифровата сфера за програмен период 2021-2027

Digital-Economy

 

Digital-EconomyПрез май Европейската комисия представи предложението си за бюджета на ЕС за следващия програмен период 2021-2027. Окончателният бюджет ще стане ясен през 2019 г., но основната посока е ясна – съкращение от 5% има в перата за кохизионната политика и общата селскостопанска политика, а увеличения има по редица други пера – удвоен е бюджетът за програмата Еразъм+ за образователен обмен; за отбрана на границите и справяне с миграцията и бежанците бюджетът се увeличава от 12,4 млрд. на 33 млрд. евро; фондът за отбрана се увеличава 22 пъти – от 0,6 млрд. евро на близо 13 млрд. евро; а средствата за изследвания, иновации и дигитализация се увеличават с 64%. Ако в инвестициите в цифровата сфера включим всички програми и агенции – научни изследвания, програма „Цифрова Европа“, програма МЕДИА, Европейската агенция за киберсигурност и Агенцията на европейските регулатори, то общото увеличение  на бюджета за цифровизация за програмния период 2021-2027 достига 28 млрд. евро, което е увеличение с 96% спрямо настоящия бюджет.

Пред журналисти в София и в профилите си в социалните мрежи, еврокомисарят по Цифрова икономика и общество Мария Габриел изнесе данни за основните програми и приоритети в новия бюджет.

Средствата за програма МЕДИА ще нараснат с над 30% до 1,2 милиарда евро. “МЕДИА” е програмата на ЕС за укрепване на европейската филмова и аудио-визуална индустрия с нови начини за разпространение и насърчаване на законното предлагане на съдържание онлайн, за използването на данни и автоматизирани инструменти за препоръчване на съдържание, за развитие на анимационния сектор и др.

По механизма за свързване на Европа е заложено увеличение от 1 на 3 млрд. евро за цифрова инфраструктура, която да подпомогне за намаляването на съществуващите различия между градските и селските райони. В момента свързаността в градовете е 76% и под 40% в селските райони.

Бюджетът за научни изследвания и иновации е най-големият до момента и в него е силно представено всичко свързано с цифровата трансформация . Увеличението за цифровизацията в това направление е с над 2,5 млрд .

Програма „Цифрова Европа“ е нова за ЕС и ще разполага със самостоятелен бюджет от 9 млн. евро. Приоритетите в програмата са:

  • При киберсигурността акцент ще бъде опазването на критичната инфраструктура и центровете за компетентност в областта на киберсигурността
  • Инвестициите в суперкомпютри е друг приоритет с цел Европа да възвърне лидерството си и до 2023 година европейският суперкомпютър да стане факт. България е регионален лидер по темата.
  • Инвестициите в изкуствен интелект са приоритет и се очаква AI да донесе близо 30% добавена стойност в европейската икономика
  • Цифровите умения за напреднали също са водещ приоритет заради недостига в Европа на близо 350 000 добре подготвени специалисти в цифровата сфера, както и заради недостатъчните цифрови умения на гражданите
  • Петата област на действие е инвестирането в цифровизацията на публичната администрация

По повод представянето на бюджета, еврокомисар Мария Габриел комeнтира в официалния си фейсбук профил: “Изпращаме ясен сигнал за това, че Европа иска да модернизира традиционни политики като кохезионната и селскостопанската, но има куража да инвестира и в нови области, в които нито една държава членка не може да се справи самостоятелно. Такава е цифровата област. С тази нова програма Европа изпраща силен сигнал, че за нас цифровизацията е дългосрочен приоритет, в основата на който стоят интересите на гражданите и предприятията. С нея казваме, че искаме Европа да се върне като лидер на световната сцена. Искаме цифровата трансформация да е процес, който не изключва никого.”

За още детайли по представения бюджет може да свалите файловете “Бюджет за проучвания и иновации” и “Бюджет за дигитализация”, публикувани на страницата на Европейската комисия.

X