EU-Additional-Funding
Проучване на БТПП за нагласите на бизнеса за сътрудничество с чуждестранни партньори
11.03.2018
България ще участва с три иновационни хъба в рамките на проект на ЕК за насърчване на дигитализацията
12.03.2018

Eleven обяви втория си фонд – Eleven 2.0 с 6 млн. евро капитал за рискови инвестиции

Българският фонд за рисков капитал Eleven обяви старта на втория си фонд Eleven 2.0 с изцяло частен капитал в размер на 6 млн. евро, с които ще подпомага стартиращи компании в ранна фаза на развитие. Фондът е привлякъл капитал от предприемачи и мениджъри на големи компании от България и САЩ с бизнес както в технологичния сектор, така в традиционните индустрии.

През следващите 3 години Eleven 2.0 ще инвестира в около 20 компании с размер на предварителната инвестиция от 100 000 евро. В замяна, фондът ще притежава 10 до 12% от дяловете в развиващата се компания. В зависимост от конкретната разработка и нуждите на кандидатстващата компания, фондът може да инвестира и до 200 000 евро. Фокусът ще бъде върху новосъздадени фирми, които използват технологиите за внедряване на подобрения в различните отрасли и приоритетно в b2b продукти и услуги.

След 5 години опит на стартъп сцената в региона и инвестиции на обща стойност 12 милиона евро, управляващите партньори на Eleven смятат да променят практиката еднотипен модел на работа да се прилага в различни по тип и нужди компании. “При втория Eleven ще изграждаме индивидуален план за развитие на всеки стартъп“, казва Даниел Томов, управляващ партньор на Eleven. Така, вместо унифициран модел за ускоряване на растежа, Eleven 2.0 ще подкрепя стартъпите с различни ресурси и експертиза, съобразени с нуждите на компаниите според фазата й на развитие, както и в зависимост от индустрията, екипа и други фактори.

В новата програма компаниите отново ще могат да разчитат на менторството в рамките на обширната мрежа от над 500 експерти, партниращи на Eleven, както и на партньорството на фонда с GAN и EBAN.

Друга новост в Eleven 2.0 е и че сега младите компании ще се развиват под общ покрив. Това ще им осигури достъп до допълнителни услуги като маркетинг, продажби, правна и стратегическа помощ. Времето, в което компаниите могат да останат “под крилото” на фонда, няма да бъде ограничено и те ще могат да останат, докато намерят следващия си инвеститор, казва Васил Терзиев, управляващ партньор във фонда.

Фондът за рисков капитал Eleven е основана през 2012 г. със средства по програма JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) – съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Досега фондът е подпомогнал над 150 компании от Югоизточна Европа и се нарежда сред 5-те най-активни инвеститори в ранен етап на развитие в Европа.

Ако се интересувате от участие в Eleven 2.0, вижте повече за платформата по новата фаза или посетете страницата „Как да получите финансиране?.

X