Sofia-Third-in-FinTech-CEE
България заема трето място в FinTech в Централна и Източна Европа
07.06.2018
Digital-Economy
ЕС увеличава двойно средствата за инвестиции в цифровата сфера за програмен период 2021-2027
07.06.2018

ЕК подобри очакванията си за икономиката на България

Икономиката на България ще продължи да расте стабилно с очакван ръст на брутния вътрешен продукт от 3,8%, сочи прогнозата на Европейската комисия за икономическия растеж в страната. Зимната прогноза на ЕК от февруари беше за 3,7% ръст, но впоследствие процентът беше повишен в пролетната макроикономическа прогноза. Вътрешното търсене се очаква да бъде основен двигател на растежа, а инфлацията да продължи да нараства в резултат на силното частно търсене. Прогнозата е подобрена и благодарение на положителните тенденции на пазара на труда – увеличението на заплатите и ръста на заетостта. Очаква се публичните финанси да останат стабилни въпреки увеличаването на публичните инвестиции и заплатите, подкрепяни от благоприятната макроикономическа среда.

Очакванията на Брюксел са, че силното вътрешно потребление, по-добрата покупателна способност на домакинствата и поскъпването на електроенергията ще подхранят инфлацията. През 2017 инфлацията беше 1,2%, а прогнозата за 2018 година е за 1,8%.

От Брюксел отбелязват, че заетостта в България се връща до нивата отпреди кризата и че през 2017 г.тя е 64,3%. Очакванията са нивото на безработица през тази година да бъде около 5,5%, а през 2019 г. да падне още – до 5,3%.

Пълният текст на пролетната прогноза на Европейската комисия е публикувана тук.

 

Междувременно, в средата на май НСИ публикува експресните оценки за брутния вътрешен продукт на страната за първото тримесечие на годината, според които икономиката расте. Макар и растяща с по-бавни темпове спрямо страните в Централна и Източна Европа, България остава сред ускоряващите страни при общото забавяне в европейската икономика. За януари-март БВП на България е нараснал с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. Така отчетеното увеличение е над средното за Европа от 2,5%.

В номинално изражение БВП за тримесечния период достига 21,241 млн. лева, а реализираната добавена стойност е 18 484 млн. лeвa. Най-голям дял /85,5%/ заема вътрешното потребление, но като цяло увеличението му се забавя, като се компенсира от ръст в инвестициите. Увеличението при тях е предимно заради публичните разходи и ръста в строителството. Секторът е привлякъл и най-голяма част от свободната работна ръка за периода януари-март, като заетите в строителството са се увеличили с 22 300 души спрямо същия период на миналата година.

Най-висок икономически растеж в ЕС се наблюдава в региона на ЦИЕ – Латвия – 5.2%, Полша – 4.9%, Унгария – 4.7%, Чешката република – 4.5% и Румъния – 4.2. А двете най-големи икономики в Европа отбелязват забавяне в темпото – и Франция, и Германия отбелязват ръст от 0.3% спрямо предното тримесечие. Спад в темпото се наблюдава при общо 13 от 20 членки, за които има налични данни.

 

Подробни данни за януари-март 2018г. може да намерите тук:

Пазар на труда

БВП на България

БВП България и ЕС

 

X