08.04.2019

София гостува на Амстердам – един от градовете-ментори в програмата на ЕС Digital Cities Challenge

 

В резултат на успешното сътрудничество между Столичната агенция за инвестиции и представителите на община Амстердам по проекта Digital Cities Challenge (DCC) на Европейската Комисия, екипът ни получи покана от Икономическия съвет на Амстердам (Amsterdam Economic Board) и от платформата Amsterdam Smart City за опознавателно посещение в холандската столица. София беше одобрена да участва в проекта DCC заедно с още 40 европейски града, а Амстердам е един от шестте градове-ментори в програмата, заради своя доказан опит в иновациите, технологиите и дигитализацията.

Целта на посещението бе да научим повече за опита и успешните политики на Амстердам, които водят към дигитална трансформация на градовете, към “умна” и устойчива среда за ежедневния живот на гражданите и за бизнеса.

Екипът ни бе посрещнат от Икономическия съвет на Амстердам (Amsterdam Economic Board). Съветът е най-важният регулаторен орган с отношение към икономиката на града. Членове на борда са изпълнителни директори, експерти от академичните среди и представители от парламента и държавните институции. Организацията разглежда сложни градски въпроси и търси решения чрез иновации и сътрудничество между частния сектор, научните среди и правителствените организации. Бордът работи с личности и организации, които са лидери в иновациите и двигателите в отделните индустрии, както и с университетите и правителството, за да развиват Амстердам като интелигентен и зелен град на бъдещето.

По време на посещението ни се запознахме с инициативата ‘Tada – data disclosed’ (“Тада – отворени данни”) – манифест за разработването на наръчник за “отговорен цифров град”. Сред авторите на манифеста са личности, организации и бизнеси, ангажирани с отговорното отношение и стриктна политика към данните. Манифестът е отворен за всички заинтересовани страни, които споделят разбирането, че данните могат да допринесат за справяне с основните проблеми на съвременните градове, правейки ги по-чисти, по-безопасни, по-здравословни и по-обитаеми, но само чрез използването им в полза на обществото.

Икономическият съвет представи и работата си по модела Triple-helix collaboration – модел за иновации, в който бизнесът, академичните среди и институциите си сътрудничат динамично, като подкрепят иновациите и развитието на града чрез реализиране на общи стратегии, обединяване на финансови ресурси, фокусирани дейности върху интелигентната специализация и др.

Платформата Amsterdam Smart City представи публичните си политики, насочени към четири основни теми от градската среда: Енергия, Дигитален град, Мобилност и Кръгова икономика. Организацията обединява гражданите, общината и институциите в намирането и прилагането на иновативни идеи и устойчиви решения на градските предизвикателства. По програмата Amsterdam Smart City до момента са реализирани над 280 смарт сити проекти и платформата  обединява

02.04.2019

Справочникът “София – бизнес дестинация 2019” е публикуван и достъпен за изтегляне

Столичната агенция за инвестиции публикува второто издание на “София – бизнес дестинация 2019” – справочник за София като инвестиционна дестинация. Изданието вече е на сайта на Агенция и е достъпно за изтегляне.

“София – бизнес дестинация 2019” обхваща широк спектър от теми и включва данни за икономиката на столицата, работната сила, образованието, транспорта и свързаността, индустриалните и офис пространства, приоритетните отрасли, условията за инвестиции и предприемаческата среда, разходите за живот и др.

Ръководството служи и като наръчник за поетапните стъпки за стартиране на бизнес в София, тъй като съдържа актуални данни за данъците, таксите, инвестиционните стимули, последователните стъпки по регистриране на фирма и още много информация с практическа полза.

Екипът на агенцията е събрал и обобщил най-важната и актуална информация за столицата, с която цели да даде подробен преглед на София като инвестиционна дестинация и да подпомогне успешния старт на тези, които обмислят или вече са взели решение да установят бизнеса и ежедневието си в красива София.

Изданието е на 2 езика – български и английски, и може да бъде изтеглено онлайн от страницата на Столичната агенция за инвестиции в секция “Бизнес справочник и брошури

Данните са представени предимно в графики, таблици и инфографики с цел по-лесно обхващане на информацията.

Може свободно да използвате цялото съдържание и всички графики за нуждите на бизнеса ви, когато представяте свои проекти на чуждестранни партньори и потенциални инвеститори.

За потребители от чужбина екипът на Столичната агенция за инвестиции е на разположение за допълнителна информация и подробен анализ по конкретни теми, както и за непрекъсната подкрепа на всеки етап от инвестиционния план.

Столичната агенция за инвестиции изказва специални благодарности на всички компании и организации, оказали съдействие по изготвянето на новото издание “София – бизнес дестинация 2019”.

Благодарим на:

Благодарим на: Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), Фонд на фондоветеИнститут за пазарна икономикаИнститут за икономическа политикаСофия тех паркОГФМСПPuzl CowOrKingБългарска Финтек АсоциацияZara ConsultЛетище СофияIT StepБългарска аутсорсинг асоциацияБългарска асоциация на софтуерните компании (BASSCOM), Дирекция “Култура” към СОФондация креативни индустрии.

 

29.03.2019

СОАПИ част от студентската научна конференция „Съвременни концепции за развитието на интелигентни градове“

 

Снимка: Университет за национално и световно стопанство

Над 30 студентски разработки бяха представени в поредната конференция, организирана от Студентския съвет на УНСС и катедра „Регионално развитие“ във висшето учебно заведение. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов беше част от журито , което оценяваше проектите за развитие на интелигентни градове, подготвени от студентите. „Приех с радост да участвам в конференцията, защото нейната тема е тясно свързана с моята работа. Важно е да направим нашия град привлекателен за инвестиции и начин на живот, за да можем всички да останем тук и да продължим да се развиваме. Надявам се да работим и в бъдеще с вас, за да можем да градим София и България като прогресивно и развиващо се място“, посочи Владимир Данаилов.

 

Снимка: Университет за национално и световно стопанство

Журито класира на първо място Стефан Люцканов за неговата разработка „Разумните градове в Европейския съюз и необходимостта им в България“. Втори е Даниел Стоянов („Ролята на блокчейн технологиите във финансирането на вертикалното урбанизирано земеделие в иновативните градове“). Третото място зае Есен Чавдарова („Арт квадрат“). Тримата студенти получиха парични награди.

 

Двама студенти получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г. Това са Мария Мърдева за разработката „Изработване на съвременни технологии за справяне с трафика“ и Александър Димитров за разработката „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“.

 

28.03.2019

СОАПИ и Италианската търговска камара в България с Меморандум за подкрепа на МСП

 

Снимка: Италианската търговска камара в България

Столичната агенция за приватизация и инвестиции и Италианската търговска камара в България подписаха на 27 март 2019 г. споразумение за подкрепа и развитие на двустранните търговско-икономически отношения. В присъствието на Зам.-посланика на Италия в България – г-н Франческо Калдероли, Главния изпълнителен директор на Агенцията – г-н Владимир Данаилов, и Президента на Камарата – г-н Марко Монтеки, двете страни се споразумяха за обмен на информация, проекти и подкрепа на малките и средни предприятия на територията на София и Италия.

Сред мерките, записани в документа, е обменът на опит в организирането и управлението на дейностите по предоставяне на услуги на фирми, участие в общи форуми и търговски изложения, обмяна на добри практики и опит със структурни фондове, както и информация относно европейски програми и търгове по пряко управление на Европейската комисия или нейните агенции, главно в областта на научните изследвания и развитие на иновациите в МСП.

„За нас подписването на този документ между Камарата и Агенцията е много важно с оглед на връзките, които съществуват между двете държави“, каза г-н Калдерони.

„Имаме много допирни точки в нашата работа. В нашите планове за тази година влиза представянето на София и нейния бизнес в италиански градове, както и издаването на италиански език на „Бизнес гайда“, който СОАПИ издава с актуални данни“, заяви президента на Камарата Марко Монтеки.

„Интересът към България и в частност към София на италианския бизнес непрекъснато нараства, а нашата работа е да помогнем на всеки, който иска да инвестира у нас“, подчерта главният изпълнителен директор на Агенцията Владимир Данаилов.

Статистиката сочи, че българският износ за Италия е  +9,5% (2,26 милиарда евро), а италианският внос у нас е +11,6% (2,23 милиарда евро). Италия е третият доставчик на България (след Германия и Русия) – 7,5% (2,24 милиарда евро) и втори търговски партньор на България (след Германия) с обмен от 12% (4,5 милиарда евро). Нарастването спрямо 2017 г. е 10,5%.

Сектори, при които е регистрирана най-голяма динамика на вноса са: напитки и цигари, машини, оборудване, транспортни средства.

Италианските инвестиции в България са в размер на 58,3 милиона евро, а българските – 26,7 милиона евро.

Към момента регистрираните в Италианското посолство в София граждани, които живеят у нас, са 2667. Сред основните причини италианците да изберат нашата държава и да развиват бизнес в нея са данъчните облекчения и квалифицираната работна ръка.  

X