БРОШУРИ

Научете повече за инвестициите в София.

Свалете своята брошура.

Оформящи се бизнес зони в София,
септември 2017
източник: Cushman & Wakefield Forton

Общо представяне на СОАПИ,
София и ключовите индустрии в града

X