Значителен ръст отчитат медицинските и фармацевтични компании, занимаващи се с развойна дейност. Увеличава се и делът на консултантската дейност във фармакоикономиката и оценката на здравните технологии. Със своите сериозни традиции, българската фармацевтична индустрия чувствително увеличи научноизследователските и производствените си капацитети.

Биотехнологии

Индустрията

400 мил лв

годишен оборот от клинични изследвания

56

компании са част от българския
Биотехнологичен и здравен клъстер

5800

специалисти членуват в българския
Биотехнологичен и здравен клъстер

Талантите на София

128

медицински центрове в София
извършват клинични изследвания

11 000

студенти следват медицина, фармация,
дентална медицина и здравеопазване

1 400

студенти учат биология
и биотехнологии

Събития

  1. BioTech Atelier – най-значимото събитие на българската биотех сцена. През 2018 г. на Ателието презентираха 29 експерти от 15 държави. Събитието бе посетени от над 220 души, представящи 82 компании и организации. През 2019 г. главните теми ще бъдат съвременна терапия, изкуствен интелект в медицината, биобанкиране, 3D принтиране, персонализирана медицина, включване на пациента, достъп до финансиране. Събитието е част от Европейската биотех седмица и ще се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ на 25-ти септември 2019.
  2. „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ – тренинг и уъркшоп, посветени на биотехнологиите и фармацията. Главни презентатори ще бъдат д-р Стоян Радков, основател и директор на Priority IP Ltd., и д-р Ингрид Спилман, адвокат по патентно право и мениджър за технологичен трансфер към Австрийския институт за наука и технология.
  3. UK Science & Innovation Network in Bulgaria подкрепя активно организации от Великобритания при партньорства с български институции, компании и университети. През 2018 г. Мрежата организира кръгла маса на тема „Диалог между Великобритания и България за политики в науката, иновациите и висшето образование. През 2019 г. те проведоха уъркшоп на тема „Създаване на биотех бъдещето на България и Великобритания“.

X