България единадесета в света по дял чуждестранни преки инвестиции „на зелено“ през 2017
08.09.2018
Ernst & Young нарежда България на 29-то място по брой привлечени ПЧИ
08.09.2018

България остава в Топ 20 в годишната класация за най-атрактивни аутсорсинг дестинации

 

България остава в Топ 20 в годишната класация за най-атрактивни аутсорсинг дестинации на консултантсата фирма A.T. Kearney.

Индексът обхваща 55 държави и се изчислява на базата на сбора от три показателя – финансова атрактивност, наличие и подготовка на кадри и бизнес среда.

През 2015 г. страната ни е била в челната десетка, като през последните години постоянно отстъпва назад, основно заради увеличението в разходите за данъци, осигуровки и регулации. Като цяло обаче, бизнес климатът се запазва стабилен и страната ни е конкурента дестинация за аутсорсинг и запазва преднина в индекса пред Чехия, Румъния, Германия и Великобритания. В профила на страната са споменати големи инвестиции в изнесени у нас услуги от компаниите Coca-Cola HВС, Uber и Service Source.


От първото издание на индекса пред 2004 г. до днес челните три позиции се държат от Индия, Китай и Мала Азия.

X