Десетото юбилейно издание на Webit.Festival Europe – по-влиятелно и мащабно от всякога
30.04.2018
Calendar-Sofia-Events
Не пропускайте в София
30.04.2018

България е с най-висок ръст на заетостта в ЕС

Labour-Force-Sofia-Employment-2018

 

Labour-Force-Sofia-Employment-2018През 2017 г. България е отбелязала най-висок ръст в заетостта на лица на възраст между 20-64 г. в целия Европейски съюз, сочат данни от проучване на Евростат за работната сила в Европа. У нас заетостта е нараснала с 3,6 процентни пункта и достига до 71,3%. Средното равнище на заетост за целия ЕС възлиза на 72,2%, като цел на стратегията “Европа 2020” е общият процент на заети на възраст между 20 и 64 г. в ЕС да достигне 75% до 2020 г.

След България, страните с най-голямо увеличение в заетостта са Словения (+3.3 процентни пункта), Португалия (+2.8 процентни пункта), Румъния (+2.5 процентни пункта), Хърватия (+2.2 процентни пункта) и Естония (+ 2.1 процентни пункта).

Тенденцията на нарастване на заетостта е видима както при мъжете, така и при жените. При мъжете заетостта достига 78% през 2017 г. (при 76,9% през 2016), като в момента  заетостта е на нивата от 2008 г. При жените заетостта се повишава постоянно от 2010 г. насам и за миналата година достигна 66,5%.

При лицата на възраст между 55 и 64 г. заетостта достига до 57,1%. По-голямото участие на по-възрастните в пазара на труда е част от европейската стратегия „Европа 2020“, след като през 2002 г. заетите в тази възрастова група са били едва 38,4%.

Пълният бюлетин от изследването на Евростат е достъпен тук, а страницата с всички данни и възможност за селектиране по държави е достъпна на адрес http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/overview

X