10 ПРИЧИНИ ДА ИНВЕСТИРАТЕ В СОФИЯ 

 

1. Регионален център за таланти

 • София разполага със конкурентноспособен човешки капитал от високо образовани професионалисти, особено в ИКТ сектора и този на креативните индустрии
 • 25 000 служители в над 100 IT компании
 • 23 университета, над 100 000 студенти, 63 изследователски центрове плюс няколко независими софтуер училища
 • Владеенето на английски език е широко разпространено в столицата

 

2. Лесно е да започнете бизнес 

 • Начален капитал от 1 Евро;
 • София е на трето място в Европа по брой на новорегистрирани фирми, като 90% от тях са в ИКТ сектора
 • Сертификат „Инвеститор клас В“ за проекти от регионална значимост

 

3. Атрактивна данъчна политика

 • Най-ниският корпоративен данък в ЕС- 10% плоска данъчна ставка
 • Най-ниският данък върху доходите на физическите лица в ЕС – 10% плоска данъчна ставка

 

4. Конкурентни оперативни разходи

 • Най-ниските общи разходи за труд в ЕС (базирано на средни почасови разходи за труд)
 • Едни от най-ниските разходи за наем на офис пространства в Европа- общи разходи на годишна база от 223 €/ m²
 • Едни от най-ниските цени за електрическа енергия и природен газ за индустриално потребление в ЕС

 

5. Минимален валутен риск

 • Фиксиран курс на българския лев към Еврото
 • Нисък валутен риск за инвеститорите в сравнение с други страни извън Еврозоната

 

6. Стратегическа бизнес локация между Западна Европа, Близкия Изток и Русия

 • Изберете София за изходна точка към пазарите на Близкия Изток и Руската Федерация, докато оперирате в държава член на ЕС
 • София се намира на 1 до 3 часа полет от най-големите европейски летища
 • Лесен и удобен достъп не само до София, но и до целия Европейски съюз и неговия пазар от над 550 млн. потребители

 

7. Развит сектор на креативни индустрии

 • София е център на културните и креативни индустрии. През 2014 г. е избрана за творчески град на киното към ЮНЕСКО
 • В този сектор работят около 7% от всички служители в столицата, което е над средното ниво за Европа от 5%
 • През 2016 г., според ежегодната класацията на Global Innovation Index, България се класира на 29-о място от 128 страни по индикатор за Creative outputs, което е постижение и за София като град, имайки предвид че над 58% от работна сила в сектора в страната е съсредоточена в столицата

 

8. Развита дигитална инфраструктура

 • Високи нива на потребление на широколентов интернет
 • Една от най-високите средни скорости в Европа
 • Високи нива на интернет умения
 • Подходящ тестови пазар за дигитални услуги

 

9. Глобални лидери от ИКТ сектора са вече в София

 • София е регионален център с над 25 000 служители в ИКТ сектора
 • Глобални IT лидери като SAP Labs, HP, VMware, IBM, CISCO вече извършват развойна и научно-изследователска дейност на територията на столицата, като наемат, обучават и развиват хиляди високо квалифицирани кадри

 

10. Възможности за подпомагане по програми на ЕС

 • Компаниите регистрирани на територията на Република България имат пълен достъп до насърчаващите бизнеса програми и фондове на ЕС, за реализацията на проекти не само с национален, но и с европейски обхват. Това осигурява възможност за развитие на директни партньорства с множество компании от различни европейски страни
X