CESA-Awards-Regional-Finals
Победителите в националния кръг на CESAwards
18.10.2017
Sofia-SP-rating
Standard & Poor’s потвърди кредитния рейтинг на София
18.10.2017

Учредена бе Асоциация на стартиращите предприятия

По инициатива и с домакинството на Министерството на икономиката бе учредено Сдружение „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност“. Целта на инициативата е интересите на стартиращите предприятия да бъдат по-добре представени, а интересите им да получават повече гласност и защита. Новата асоциация ще бъде включвана  в различните консултативни и управителни органи към отделните структури на изпълнителната власт.

На учредителната среща присъстваха Любомир Ганчев, съветник в Министерство на икономиката, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция по инвестиции, Натанаил Стефанов, член на Инициативния комитет на Сдружението и представител на стартъп общността и още 35 представители на над 20 предприемачески организации – НПО, споделени работни пространства, инвестиционни фондове и др.

Любомир Ганчев изтъкна, че едно от най-сериозните предизвикателства пред стартиращите фирми е достъпа до финансиране и представи текущите възможности за кандидатстване за финансиране, които Министерството на икономиката управлява – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ и ресурсите на Българска банка за развитие.

Стамен Янев от БАИ заяви, че Агенцията приема стартиращите компании като специален тип проекти, които търсят своите големи инвеститори и са двигател за насърчаване на инвестициите в страната. От името на стартиращия бизнес, Натанаил Стефанов подчерта необходимостта от обединение на стартъп организациите в страната и поясни, че основната цел на новосъздадената организация е да представлява предприемаческата общност пред държавната и общинска администрация, както и да служи за ефективен комуникационен канал между държавните институции и предприемачите.

Учредителите изтъкнаха намерението си след основаването на сдружението към организацията да бъдат привлечени максимален брой участници, за да има широко представителство на предприемаческите организации и стартиращите компании.

X