7-Bulgarians-New-Europe-100-2017
Седем български eкипи и личности за най-иновативни в класацията New Europe 100
13.12.2017
България се изкачва с три места в годишния доклад на ООН за развитието на информационното общество
13.12.2017

Годишната класация „Гепард“ за най-динамичните МСП в България

 

Излезе годишната класация “Гепард” на в-к Капитал за най-динамичните малки и средни предприятия (MСП) в България. Компаниите са класирани по ръст на приходите през 2016 г. Най-динамичните МСП в изданието са 1 409 фирми от 28 региона в страната, класирани по региони и по сектори.

Всички най-динамични МСП в класацията имат близо  88 хил. души персонал и за миналата година са реализирали приход от 17.324 млрд. лв. или 18.8% от брутния вътрешен продукт за 2016 г. Нетната им печалба е почти 1.2 млрд. лв. МСП съставляват 99% от всички предприятия в България и осигуряват две трети от произведената добавена стойност и над три четвърти от работните места. На тези предприятия се пада голямата заслуга за продължаващия икономически растеж през предишните две години, за намаляващата безработица, увеличената заетост и рекордния износ на стоки.

Ето и основните изводи в класацията “Гепард” 2017.

30% е средният ръст на приходите на компаниите в класацията. Ръстът им се дължи на увеличеното потребление, ниските лихви и данъци, възстановянавено на местната и глобалната икономика. Най-динамичните сектори са транспорт, машиностроене, търговия и строителство. За поредна година най-много са компаниите в сектор търговия, които са и най-зависими от икономически промени. По-малко на брой са съществуващите или новосъздадени фирми, които създават висока добавена стойност. Изключение прави IT сектора.

Трите сектора с най-големи приходи са Търговия с автомобили и части, Производство на машини и Търговия. Това показва анализът на подреждането на 20-те най-растящи компании по сектори. Най-добрите дружества в търговията с автомобили са увеличили приходите си до 319 млн. лв. (което е 50%-но увеличение в 2016 г). Топ 20-те производители на машини и оборудване са генерирали 309 млн. лева, а в търговията постъпленията на лидерите са 290 млн. лв. Строителният сектор, макар да не е сред петте сектора с най-големи приходи, е натрупал най-голяма печалба и е постигнал най-висока рентабилност сред останалите сектори. Важно е да се отбележи, че голяма роля в сектора оказва усвояването на дъжавни средства по програми и възлагането на големи инфраструктурни проекти, както и съживяването на пазара на жилищни имоти в цялата страна. Технологичният сектор е непосредствено след строителството по печалба и рентабилност. Приходите на IT лидерите са били близо 195 млн.лв., което е по-малко от миналата година, но при почти същата печалба – 38.5 млн. лв.

 

Изводите за София от класацията

556 компании в “Гепард” 2017 са от София-град и още 31 от София област. Или общо 41% от всички 1 409 компании от 28 региона в класацията. В топ десет на националната класация попадат 6 компании, базирани в София, останалите са  по една от другите водещи региони – Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград. Те представят 7 различни сектора, най-много от строителството – три компании. Малката извадка на Топ 10 отразява и голямата картина – София остава икономически лидер в страната, а цялата южна част на страната с Пловдив, Стара Загора и Бургас е далеч напред от цяла Северна България, където единствен лидер остава Варна.

Националната класация, класациите по региони, секторни анализи и фирмени профили на лидерите ще намерите в пълното издание на “Гепард” 2017 тук.

 

Включените в класацията компании отговарят на следните критерии: имат между 10 и 249 служители, отбелязват ръст в приходите в две поредни години, резултатите им отговарят на заложените в закона размери за приходи и активи за малки и средни предприятия /не микро-/, представляват частна собственост, не са хазартно, здравно, финансово или холдингово дружество.

Използвани са данни на „Капитал“, Търговския регистър, НСИ и НОИ.

 

X