Българският финалист в Чивъс Венчър
05.02.2018
building-construction-sofia
Очакваме още една активна година в сделките за офис площи в София
06.02.2018

Възможности за финансиране

 

Норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия“ чрез своя офис в България стартира процедурата по кандидатстване за финансиране на Разходи за път в Норвегия по новата програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“, България. Повече за критериите към кандидатите и условията за кандидатстване ще намерите тук.

****

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия отвориха втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 121 602 евро.

Програмата ще финансира проекти в три направления – Устойчив туризъм, Младежи – Умения и предприемачесто и Работа в мрежа и Околна среда.

Всички условия и пълния пакет документи за кандидатстване ще намерите тук.

***

Отворена е процедура “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 2014-2020 година. Целта на програмата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и внедряване на технологични решения и методи, пилотни за България и представляват продуктова или производствена иновация. Могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, с минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата и са реализирали приход от минимум 120 000 лв.

Минималният размер на помощта е 200 000, а максималният е според големината на предприятието. Общият бюджет по процедурата възлиза на 71 644 656 лв. Според условията, допускат се както самостоятелни кандидатури, така и кандидатстване в партньорство с друга компания. Крайният срок за кандидатстване е 23 април.

***

Не забравяйте, че може да ползвате услугите на Enterprise Europe Network към БТПП за намиране на чуждестранни партньори чрез базата данни с оферти. Услугите на организацията са безплатни и са насочени към всички малки и средни предприятия. Офертите са достъпни тук или се свържете организацията на телефони 02/ 8117 515/ 525/ 505 или на e-mail адрес: een@bcci.bg

 

X