Europe-Map-Sofia-Blue-EU-Card
Очакват се допълнителни облекчения за издаване на „Синя карта“
18.10.2017
Tourism-Sofia-Report
Туризъм и въздушен транспорт в София, 2017 – доклад на СОАПИ
18.10.2017

Благоприятен темп на наемане в последното тримесечие на годината, нарастват разходите на работодателите за труд

Sofia-Labour-Force

Sofia-Labour-ForceНамерението на българските компании да наемат нови служители е най-засилено в сравнение с последните седем години. Това сочи изследване на компанията за човешки ресурси „Менпауър България“. Обзорното изследване на компанията касае очакваната заетост за четвъртото тримесечие на 2017 г. и е проведено сред 620 работодатели у нас в 10 различни индустрии, които са отговорили на въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата компания през трите месеца до края на декември 2017 г. в сравнение с настоящото тримесечие?”.

Според отговорите на анкетираните работодатели, 14% планират да увеличат работната сила през четвъртото тримесечие на годината. Така нетната прогноза за заетостта се увеличава с три процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година. Осемдесет процента от компаниите нямат промяна в плановете за наемане на хора, само 5% имат планове за намаляване на работещите, 1% не са дали отговор.

Интерес към нови попълнения има почти във всички десет индустрии, включени в анкетата. Най-положителна е прогнозата за сектора на строителството – там се очаква увеличение на търсенето с 24%. Повече хора ще се търсят и в минното дело (+20%) и в производството (+15%). Следващите, които ще търсят най-много служители са от сектор Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги и Транспорт, складове и комуникации. Прогнозата на публичния и социален сектор и търговията на едро и дребно също е добра – +11%. Най-ниско наемане се очаква в Електричество, газ и вода и Земеделие, горско стопанство, лов и риболов.

Погледнато по региони в страната, всички пет в анкетата – София, Пловдив, Русе, Бургас и Варна, са с положителна прогноза за заетостта. Пловдив е с най-оптимистичната регионална прогноза от 18%, което е увеличение от 4 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. и с 5 процентни пункта спрямо същия период на миналата година. София и Варна са с прогноза от +13%, Бургас – +12%, а с най-предпазлива прогноза остават в регион Русе – +8%.

При сравнението по размер на предприятието, с най-смели планове са големите компании с над 250 служители – +32%. Средно големите компании очакват стабилен темп на наемане с прогноза от +13%, докато прогнозите на малките и микропредприятията са съответно +9% и +8%. Спрямо предходното тримесечие се отчита подобрение при всички 4 категории предприятия. Дори работодателите от средните по големина и малки предприятия споделят сравнително стабилни перспективи за наемане.

Подробните данни са поместени тук.

 

Освен търсенето на работна ръка, се увеличават и разходите за труд на работодателите. По предварителни данни на НСИ за второто тримесечие на 2017 г. общите разходи на компаниите за един отработен част за наетите в тях лица нарастват с 11% спрямо второто тримесечие на 2016 г. За този период разходите за възнаграждения са се увеличили с 10,7%, а другите разходи, извън тези за заплата, с 12,4%.

Пълните данни от Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 г. са поместени в сайта на НСИ.

X